Bỏ đề xuất quy định niên hạn đối với một số loại ô tô

Bộ Giao thông vận tải cho biết đã bỏ đề xuất quy định niên hạn đối với một số loại ô tô trong dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2016 của Chính phủ.

iPhone on MacBook Keyboard

Trong văn bản vừa gửi đến Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã bỏ đề xuất quy định niên hạn đối với xe tập lái và xe sát hạch đã từng được xem xét đưa vào dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Theo đó, Bộ GTVT đã tham vấn, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp sau đó cân nhắc bỏ đề xuất trên. Do đó, xe tập lái và xe sát hạch vẫn tiếp tục không phải áp dụng niên hạn sử dụng. Trước đó, tháng 09/2013, Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo nghị định đề xuất quy định niên hạn đối với xe tập lái và xe sát hạch.

Hiện nay, đối với xe sát hạch, xe tập lái vẫn đang áp dụng không quy định niên hạn sử dụng.

Cụ thể, xe hạng B1, B2 và FB có niên hạn không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất); xe tập lái hạng C, FC, D, E, FD và FE có niên hạn tối đa từ 17-25 năm. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với quy định trên. Trong đó, cơ quan thẩm tra lưu ý cần đánh giá tác động việc phải thay thế xe tập lái, xe sát hạch lái xe hết niên hạn theo quy định của dự thảo Nghị định.

Hơn nữa, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT cân nhắc kỹ lưỡng quy định trên có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Bên cạnh đó, có thể gây ách tắc cho hoạt động đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe nếu doanh nghiệp chưa kịp, hoặc chưa đủ điều kiện mua mới xe tập lái, xe sát hạch lái xe và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

“Trường hợp cần phải quy định niên hạn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu có quy định lộ trình phù hợp, khả thi và chịu trách nhiệm về vấn đề này…” theo Bộ Tư pháp.

Trong trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo xác định cần thiết phải quy định niên hạn sử dụng đối với xe tập lái, xe sát hạch, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc sửa đổi Nghị định 95/2009/NĐ-CP để đảm bảo quy định thống nhất về niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới trong một văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư Pháp đề nghị Bộ GTVT rà soát, chỉnh lý để thống nhất, không chồng chéo giữa các Nghị định, Thông tư có cùng phạm trù quy định.

Hiện nay, theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của xe ô tô hay thời gian cho phép sử dụng của ô tô, thời gian sử dụng không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng; Niên hạn sử dụng của ô tô chở người là 20 năm và không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002.

Dựa trên danh sách ô tô hết niên hạn sử dụng từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo khoản 7 Điều 15 Thông tư 58/2020/TT-BCA sẽ thuộc diện bị thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe đồng thời thông báo đến chủ xe về việc thu hồi.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 10 chữ, không chứa liên kết.