4 trường hợp ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm từ ngày 1.10

Bắt đầu từ 1.10.2021, ô tô chậm nộp phạt vi phạm giao thông, các mẫu xe có khiếm khuyết, hư hỏng hay xe thanh lý không có hồ sơ phù hợp với thực tế... sẽ bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm theo quy định mới.

iPhone on MacBook Keyboard
Theo thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, bắt đầu từ ngày 1.10.2021 tới đây (thời điểm tư 16/2021 có hiệu lực), một số trường hợp ô tô xe bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.
Cụ thể, ô tô chậm nộp phạt vi phạm giao thông hay xe có khiếm khuyết, hư hỏng… sẽ bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định về cảnh báo, xóa cảnh báo phương tiện nhằm giúp cơ quan quản lý, đơn vị đăng kiểm quản lý tốt hơn đối với phương tiện và không làm phát sinh thủ tục hay chi phí.
 
undefined
Nhiều quy định mới về đăng kiểm kiểm định xe ô tô từ ngày 1.10.2021 theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Dưới đây là 4 trường hợp xe ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm từ ngày 1.10.2021 theo quy định mới tại Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT):
 
Xe chậm nộp phạt vi phạm giao thông
 
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021, các trường hợp xe vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm, nộp phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ sẽ bị đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 
Trường hợp này, các trung tâm đăng kiểm chỉ được cấp chứng nhận đăng kiểm thời hạn 15 ngày/lần. Sau khi cơ quan chức năng thông báo đã giải quyết xong vi phạm, phương tiện được xóa cảnh báo để kiểm định bình thường.
 
undefined
Xe vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm, nộp phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 sẽ bị đưa vào mục cảnh báo
Chủ phương tiện có thể truy cập vào trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem dữ liệu kiểm định phương tiện của mình trước khi mang xe đi đăng kiểm. Nếu dữ liệu có kèm dòng thông báo vi phạm giao thông là đang nằm trong mục cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.
 
Xe có khuyết điểm, hư hỏng, kiểm định không đạt
 
Bên cạnh việc chậm nộp phạt vi phạm giao thông, theo điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư 16/2021, xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng, đơn vị đăng kiểm in và gửi thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu quy định cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục. Trường hợp kiểm định, đăng kiểm không đạt và không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, đơn vị đăng kiểm sẽ nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 
Xe thanh lý có hồ sơ phương tiện không phù hợp với thực tế
 
Các đơn vị đăng kiểm cũng phải đưa lên cảnh báo đối với trường hợp xe ô tô thanh lý có nội dung hồ sơ không phù hợp với thực tế của xe.
 
Cụ thể, điểm a khoản 6, điều 8, Thông tư 16/2021 quy định “Xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm phải xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe/của cơ quan đăng ký xe song song với việc cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định nếu xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu.
 
Trường hợp qua xác minh, nội dung xác minh không phù hợp với xe trên thực tế, đơn vị đăng kiểm sẽ thông báo cho chủ xe đồng thời hủy Hồ sơ phương tiện đã lập, thu hồi Tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam”.
Xe tạm nhập, tái xuất
 
Đối với xe của các tổ chức được phép tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, sau khi lập hồ sơ phương tiện, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định có thời hạn không quá thời hạn ghi trên Giấy đăng ký xe và gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định. Nội dung này được quy định tại điểm b khoản 6, điều 8, Thông tư 16/2021 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, bắt đầu có hiệu lự từ ngày 1.10.2021.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 10 chữ, không chứa liên kết.