Xe bán tải trở thành phương tiện hoàn hảo trong thời gian giãn cách xã hội tại Việt Nam hiện nay khi phát huy tối đa công năng vận chuyển hàng thiết yếu, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.