THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG
Vũ Chí Cường
Điện thoại: 0902 000 784
Email: cuongvu.auto@gmail.com, cuongvu@carbiz.vn

PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG - MARKETING
Lâm Hồng
Điện thoại: 0901 952 168
Email: lamhong.savy@gmail.com, lamhong@carbiz.vn

HOTLINE
0981 679 976

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – TRUYỀN THÔNG SAVY
Tòa nhà Hồng Anh Japan, 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: (+84) 28 35474255 Fax : (+84) 28 35474256
Email: savycovietnam@gmail.com